Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující péči v oboru fyzioterapie. Našim cílem je poskytnout komplexní rehabilitační péči se důrazem na individuální a komplexní přístup ke klientovi. Přijímáme klienty s onemocněním pohybového systému.

Dále nabízíme léčebné masáže, jež jsou prováděny zkušenými zdravotnickými pracovníky - maséry.

Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.

Fyzioterapie v našem zařízení je poskytována vysokoškolsky vzdělanou fyzioterapeutkou Mgr.Michaelou Šebelovou.

Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou vadou.   

Fyzioterapie se uplatňuje ve všech subsystémech péče o zdraví:

-          v oblasti podpory a výchovy ke zdraví

-          v preventivní péči

-          v léčebné péči

-          v rehabilitaci. 

Fyzioterapie ulevuje např. od bolestí hlavy, svalů, kloubů, páteře, končetin.

V našem NZZ provádíme vyšetření, diagnostiku, terapii včetně prevence, edukaci, instruktáže k autoterapii a odborné poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí. Péče je vhodná zejména pro klienty se sedavým zaměstnáním, profesionální sportovce nebo pro osoby těžce manuálně pracující.

 Nejsme smluvními partnery zdravotních pojišťoven. Péče není hrazena z všeobecného zdravotního pojištění.   

Srovnání péče u nás a běžné RHB

U nás Běžná RHB
Příjem klientů v co nejkratším možném termínu od objednání (v řádech dnů). Dlouhá čekací doby (často několik týdnů).
Příjem klientů bez nutnosti indikace lékaře. Fyzioterapeut sám provede odborné vyšetření a diagnostiku pohybového aparátu dle Vašich obtíží. V případě potřeby Vám fyzioterapeut doporučí vyšetření odborného lékaře. Předpis lékaře je vyžádán, je-li to nutné. Nutnost poukazu od lékaře i u běžných obtíží (dlouhé čekací doby na vyšetření u odborného lékaře, či dlouhé čekání v čekárnách)
Provozní doba i v odpoledních a večerních hodinách - ekonomický efekt, návštěva až po zaměstnání. Provozní doba často max do 15:00. (Nutnost propustek ze zaměstnání, což navíc ne každý zaměstnavatel umožňuje, finanční ztráta – mzdový únik).
Individuální přístup, vždy stejný fyzioterapeut, který Vás zná a systematicky s Vámi pracuje. Klademe důraz na autoterapii, což přináší výrazně lepší efekt léčby. Střídání terapeutů (různý přístup).
Hodinová terapie u fyzioterapeuta, umožňující komplexnější přístup a efektivnější řešení Vašich obtíží. Doba ošetření u fyzioterapeuta – 20-30min, výjimečně 45 min.