Mgr. Michaela Šebelová, Cert. MDT (nar. 1982)

 

-fyzioterapeut

-je zřizovatelem nestátního zdravotnického zařízení Fyzioterapie a masáže

-spolupracovník McKenzie Institutu Czech Republic, administrace webových stránek www.mckenzie.cz

-v současnosti působím jako místostarostka Obce Kunčice pod Ondřejníkem, ordinační doba je tedy omezena pouze na jeden den v týdnu

 

Dosažené vzdělání:

2001-2007 Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra fyzioterapie – obor fyzioterapie (rehabilitace)

1997-2001 gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků, Ostrava – Poruba

 

Kurzy/specializace:

2014 - úspěšné složení certifikované mezinárodní zkoušky McKenzie Institutu international - ukončeno postragudální vzdělání v McKenzie metodě® Mechanické Diagnostiky a Terapie®- zisk titulu Cert.MDT

2014 - refresh kurz McKezie metoda - lektor Grant Watson

2011 - McKenzie metoda – Mechanická diagnostika a terapie, část D pro krční páteř a horní končetiny

2011 - McKenzie metoda – Mechanická diagnostika a terapie, část C pro bederní páteř a dolní končetiny

2010 – MTC Medical taping Concept – funkční tejpování

2010 – Metoda Roswithy Brunkow - kurz certifikovaný MZČR.

2010 – McKenzie metoda – Mechanická diagnostika a terapie, část B pro krční a hrudní páteř

2009 – Manuální lymfodrenáž – kurz certifikovaný MZČR.

2009-  McKenzie metoda – Mechanická diagnostika a terapie, část A pro bederní páteř

2009 – Dornova metoda a Breussova masáž

2009 – Magic hot stones – škola masáže lávovými kameny

2008 – Léčba vertebrogenních potíží a některých druhů funkční ženské sterility metodou

            Ludmily Mojžíšové

2008 – BMSA Powerjóga BASIC (instruktor powerjógy)

2008 – Redcord S-E-T 1 – cvičení s využitím terapeutického přístroje Redcord

2008 - absolvování vzdělávacího programu: Metodika cvičení rodičů s dětmi

2008 - absolvování vzdělávacího programu: Inspirace hravou tělesnou výchovou II.

2000 – Bodystyling diplom

1998 – Instruktor aerobiku

 

Členství v odborných společnostech:

Člen McKenzie Institute Czech Republic  www.mckenzie.cz

 

Praxe

2007-2009 Beskydské rehabilitační centrum – fyzioterapeut

2009 – dosud, Mgr. Michaela Šebelová, Fyzioterapie a masáže -  provozovatel nestátního zdravotnického zařízení poskytujícího služby v oblasti fyzioterapie a masáží

2010 – dosud – Beskydské rehabilitační centrum – ambulance, nyní Léčebný dům Ondřejka

 

Publikační činnost:

Šebelová, M., Nováková, T. Informovanost matek o motorickém vývoji dítěte do období dosažení bipedální lokomoce, diplomová práce. FTVS UK, Praha, 2007

 

Šebelová, M., Nováková, T. Informovanost matek o motorickém vývoji dítěte do období dosažení bipedální lokomoce, Rehabil. fyz. Lék., 16, 2009, No. 1, pp. 39-43.

 

Aktivní účasti na odborných konferencích:

Odborná konference Kineziologie, Praha, 2008:

Šebelová, M., Nováková, T. Informovanost matek o motorickém vývoji dítěte do období dosažení bipedální lokomoce.

 

Konference Fyzioterapie 2009, Čelákovice

Šebelová, M., Nováková, T, Joudová P.. Informovanost matek o motorickém vývoji dítěte do období dosažení bipedální lokomoce + představení informativní brožury pro rodiče.

 

Pasivní účasti na odborných konferencích:

2015 - Mezinárodní McKenzie konference, Kodaň, Dánsko

2016 - McKenzie konference, Poznaň, Polsko

2016 - americká McKenzie konference, Miami, USA